Συνεδρίες Επιτροπής

H Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης της Γραμματείας και ενημέρωσης των μελών της επιτροπής