Συνεδρίαση Ε.Η.Δ.Ε.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019.