Επιτροπή

Αρμοδιότητα-Νομοθεσία-Κανονισμός

Ανακοίνωση Γραμματείας

Ανακοινώνεται πως, λόγω καλοκαιρινής άδειας, η Γραμματεία της Ε.Η.Δ.Ε δεν θα λειτουργεί από την Tετάρτη 27 Ιουλίου 2022 έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022. Η πρωτοκόλληση και η διεκπεραίωση αιτημάτων, αποφάσεων κλπ. θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022.

 

Εκ της Γραμματείας