Τι είναι η Ε.Η.Δ.Ε;

  • Επιτροπή ηθικής δεοντολογίας της έρευνας

Ποια είναι η αποστολή της Ε.Η.Δ.Ε;

  • Απάντηση