Επιτροπή

Αρμοδιότητα-Νομοθεσία-Κανονισμός

Συνεδρίαση Ε.Η.Δ.Ε.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου της Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019.