Επιτροπή

Αρμοδιότητα-Νομοθεσία-Κανονισμός

Ανακοίνωση Γραμματείας

Ανακοινώνεται πως, λόγω καλοκαιρινής άδειας, η Γραμματεία της Ε.Η.Δ.Ε δεν θα λειτουργεί από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020. Η πρωτοκόλληση και η διεκπεραίωση αιτημάτων, αποφάσεων κλπ. θα πραγματοποιηθεί μετά την 15 Αυγούστου 2020.

Εκ της Γραμματείας