Επιτροπή

Αρμοδιότητα-Νομοθεσία-Κανονισμός

Ανακοινώνεται πως, λόγω καλοκαιρινής άδειας, η Γραμματεία της Ε.Η.Δ.Ε δεν θα λειτουργεί από την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023. Η πρωτοκόλληση και η διεκπεραίωση αιτημάτων, αποφάσεων κλπ. θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαίου 2022.

 

Ανακοινώνεται πως η Γραμματεία της Ε.Η.Δ.Ε δεν θα λειτουργήσει από την Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 έως και την Τρίτη 26 Απριλίου 2022.

Εκ της Γραμματείας

Ανακοινώνεται πως την Τετάρτη 06 Απριλίου 2022 και από ώρα 11:30-13:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση  (βλ. σχετική πρόσκληση εδώ) στην Αίθουσα Δ2 Α στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Στη συνάντηση που είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο θα παρουσιαστούν ο σκοπός και το έργο της ΕΗΔΕ και θα συζητηθούν πρακτικά προβλήματα
διεκπεραίωσης των αιτήσεων προς αυτήν.
Η συνάντηση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom https://zoom.us/j/96937785098?pwd=V2dvL09Hb0FMN1ZiSUJSRDVhSUNrUT09

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022.

Ανακοινώνεται πως η Γραμματεία της Ε.Η.Δ.Ε δεν θα λειτουργήσει από την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 έως και την Τρίτη 04 Μαΐου 2021.

Εκ της Γραμματείας

Ανακοινώνεται πως, λόγω καλοκαιρινής άδειας, η Γραμματεία της Ε.Η.Δ.Ε δεν θα λειτουργεί από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020. Η πρωτοκόλληση και η διεκπεραίωση αιτημάτων, αποφάσεων κλπ. θα πραγματοποιηθεί μετά την 15 Αυγούστου 2020.

Εκ της Γραμματείας

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2020.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου της Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019.

Ανακοινώνεται πως την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με μέλη της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στην Αίθουσα της Συγκλήτου "Χρήστος Νικολάου" (Κτίριο Διοίκησης Ι) (βλ. σχετική πρόσκληση εδώ)


Γνωστοποιείται πως την Πέμπτη 09 Μαΐου 2019 και ώρα 13.00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση των μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογία της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων της Ιατρικής Σχολής, στο κτίριο της Ιατρικής Σχολης (Αίθουσα Κρανίδη)

Σύσταση-όργανα διοίκησης της Ε.Η.Δ.Ε
 
Άρθρο 1: Σύσταση –αποστολή
 
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018, άρθρα 21-17.
Αποστολή της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο,εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και τις δραστηριότητες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, προγραμμάτων κατάρτισης ή άλλων επιστημονικών εφαρμογών, που διεξάγονται εντός ή εκτός των χώρων του Π.Κ. υπό την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του, με ή χωρίς χρηματοδότηση.