Επιτροπή

Αρμοδιότητα-Νομοθεσία-Κανονισμός

Συνεδρίαση Ε.Η.Δ.Ε.

Ανακοινώνεται πως η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020.