Σταυρούλα Τσινόρεμα

Σταυρούλα Τσινόρεμα

Kαθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Σταυρούλα Τσινόρεμα είναι Καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής,  Διευθύντρια Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάτοχος Πτυχίου Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Α.) στην Ηθική και Κοινωνική Φιλοσοφία και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) στην Ηθική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Exeter, έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Exeter.  Το ερευνητικό έργο της  επικεντρώνεται στην ηθική και κοινωνική φιλοσοφία, βιοηθική, ηθική των επιστημών, επιστημολογία,  φιλοσοφία της γλώσσας και φιλοσοφία του νου. Eίναι συγγραφέας της μονογραφίας  Γλώσσα και Κριτική. Ο Wittgenstein για το νόημα, τη γνώση, τις αξίες, Liberal Books, 2013 (αναθ. ανατυπ. 2014), και έχει (συν)επιμεληθεί τους τόμους Philosophy and the Many Faces of Science, Rowman and Littlefield, 1998, Θέματα Βιοηθικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών  International Studies in the Philosophy of Science  και Δευκαλίων· μέλος  της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και  της  Επιτροπής για τη Βιοηθική και την Ηθική των Επιστημών, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie· μέλος της  Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες (στον ΕΟΦ)·  Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και της αντίστοιχης του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur· Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΙΤΕ και Αντιπρόεδρος της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ. Είναι Αναπληρωματικό μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (2018- ). Έχει λάβει, μεταξύ άλλων, τις διακρίσεις: Committee of Vice-Chancellors and Principals Award (UK),  Exeter University Scholarship (UK), A.K. Mellon Foundation Fellowship (USA).