Βασιλική Πετούση

Βασιλική Πετούση

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας,της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Βασιλική Πετούση είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντρια του Εργαστηρίου Έρευνας για το Κοινωνικό Φύλο και μέλος των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ΒΙΟΗΘΙΚΗ και Κοινωνιολογία με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία του Δικαίου και της Παρέκκλισης.

Έλαβε το Διδακτορικό της (PhD) στην Κοινωνιολογία από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Virginia Tech των ΗΠΑ το 1998, τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης (MSc) από το ίδιο Πανεπιστήμιο το 1991 και το Πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης το 1988. 

Η έρευνα της κας Πετούση εστιάζει σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, βιοηθικής και κοινωνιολογίας του δικαίου, του εγκλήματος και των φύλων. Μέρος της έρευνάς της εστιάζει σε ζητήματα κοινωνικής αποδοχής βιοτεχνολογικών και βιοενεργειακών εφαρμογών.  Ήταν επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος DEFORM Define the global and financial impact of research misconduct https://www.deform-h2020.eu/ (Η2020) που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2018 και εστίασε στην αποτίμηση του κοινωνικού και οικονομικού κόστους των παραβιάσεων της επιστημονικής ακεραιότητας και ηθικής.  Η έρευνα αυτή συνεχίζεται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Η Β. Πετούση είναι ανεξάρτητη κριτής ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το European Research Council Executive Agency (ERCEA) και το Research Executive Agency (REA) από το 2010.  Είναι μέλος του Ethics Advisory Board ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ (FP7, H2020), τακτικό μέλος της ΕΗΔΕ του Παντείου Πανεπιστημίου και αναπληρωματικό μέλος της ΕΗΔΕ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).