Ιωάννης Δαλέζιος

Ιωάννης Δαλέζιος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ακαδημαϊκή-Ερευνητική Δραστηριότητα

  • 2005-: Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας, Τομέας Βασικών Επιστημών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
    Υπεύθυνος του μαθήματος Φυσιολογία Α (Φυσιολογία του Νευρικού Συστήματος).
  • 2000-2001: Wellcome Trust Advance Training Fellow, MRC Anatomical Neuropharmacology Unit, University of Oxford, UK.
  • 1998-2005: Λέκτορας Φυσιολογίας, Τομέας Βασικών Επιστημών, Τμήμα Ιατρικής,Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  • 1994-1998: Τομέας Βασικών Επιστημών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.Διδάσκων Φυσιολογίας επί συμβάσει. Ερευνητής σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
  • 1986-1992: Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΤ.

Aντικείμενο Έρευνας
Μελέτη της συναπτικής οργάνωσης νευρωνικών δικτύων σε φλοιικές και υποφλοιικές οφθαλμοκινητικές περιοχές/πυρήνες, στο νεοφλοιό και τον ιππόκαμπο.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις
1. Jinno S, Klausberger T, Marton LF, Dalezios Y, Roberts JD, Fuentealba P, Bushong EA, Henze D, Buzsaki G, Somogyi P (2007) Neuronal diversity in GABAergic long-range projections from the hippocampus. J Neurosci 27, 8790-8804.
2. Dalezios Y, Papasozomenos B, Petrou P, Chalepakis G (2007) Ultrastructural localization of Fras1 in the sublamina densa of embryonic epithelial basement membranes. Arch Dermatol Res 299, 337-343.
3. Ferraguti F, Klausberger T, Cobden P, Baude A, Roberts JDB, Szucs P,Kinoshita A, Shigemoto R, Somogyi P, Dalezios Y (2005) Metabotropic glutamate receptor 8 (MGluR8) expressing nerve terminals target subsets of GABAergic neurons in the hippocampus. J Neurosci 25, 10520-10536.
4. Dalezios Y, Luján R, Shigemoto R, Roberts JDB, Somogyi P (2002) Enrichment of mGluR7a in the presynaptic active zones of GABAergic and nonGABAergic terminals on interneurons in the rat somatosensory cortex. Cereb.Cortex 12, 961-974.
5. Dalezios Y, Scudder CA, Highstein SM, Moschovakis AK (1998) Anatomy and physiology of the primate interstitial nucleus of Cajal. II. Discharge pattern of single efferent fibers. J Neurophysiol 80, 3100-3111.