Εμμανουήλ Γαλανάκης

Εμμανουήλ Γαλανάκης

Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας, του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εμμανουήλ Γ Γαλανάκης, Καθηγητής Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Διευθυντής Σπουδών, ΠΜΣ "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων"
Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1981) και Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1991). Σπουδές Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1982-1986). Διδάκτωρ της Ιατρικής (1993) και Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας (1996). Έχει εκπαιδευθεί και διδάξει ως επισκέπτης ακαδημαϊκός σε Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια και Οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ,του Βελγίου, της Κύπρου και της Σουηδίας.
Πλήρους απασχόλησης κλινικός από το 1990 στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ιωαννίνων και Ηρακλείου. Λέκτορας (1999), Επίκουρος Καθηγητής 2000, Αναπληρωτής Καθηγητής (2009) και Καθηγητής (2016). Νοσοκομειακός παιδίατρος, με ιδιαίτερη ωστόσο φροντίδα για τα παιδιά πληθυσμών με δυσχερή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Διδάσκει Παιδιατρική, Λοιμώξεις και Ιατρική Ηθική σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει παρουσιασθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά (περί τις 350 παρουσιάσεις, 200 δημοσιευμένες
μελέτες, 2200 αναφορές, 24 h-index). Έχει συγγράψει σημειώσεις, κεφάλαια και μονογραφίες και συμμετάσχει σε πολυκεντρικές μελέτες και κλινικές δοκιμές, οργανώσει ερευνητικές ομάδες με καθοδήγηση νεότερων συναδέλφων και εξασφαλίσει ικανούς πόρους για έρευνα και εκπαίδευση, με εθνική και Ευρωπαϊκή επιχορήγηση. Έχει ενεργό συμμετοχή σε διοικητικές θέσεις Νοσοκομείων (Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής,
Νεογνολογικής Κλινικής-Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Παιδιατρικού Τομέα ΠαΓΝΗ) και Πανεπιστημίων (Διευθυντής Τομέα Μητέρας-Παιδιού,Επιτροπές και Κοσμητεία Ιατρικής Σχολής, Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης) καθώς και ΔΣ Ιατρικών Εταιρειών (Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων, European Society for Paediatric Infectious Diseases).