Κωνσταντίνος Κουκουζέλης

Κωνσταντίνος Κουκουζέλης

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Κώστας Κουκουζέλης περάτωσε τις διδακτορικές του σπουδές στην φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και είναι Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Βιοηθικής και της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Βιοηθική». Από το 2010 συμμετέχει ως μέλος (αναπληρωματικό) στην Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες, ΕΟΦ/Υπουργείο Υγείας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται από την πολιτική φιλοσοφία και την φιλοσοφία του δικαίου, την παγκόσμια δικαιοσύνη και τον Καντ έως την βιοηθική με έμφαση στην σύνδεση περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, στην κλιματική αλλαγή και στην διαγενεακή δικαιοσύνη. Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά όπως Βιοηθικά: Επιθεώρηση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, Globalizations, Journal of Global Ethics, Philosophy & Social Criticism, Synthesis Philosophica, Public Reason: A Journal of Political & Moral Philosophy, Politics in Central Europe, and Theory, Culture & Society.